= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


26 november 2015

U BENT WAT DE WERELD ISWelke relatie bestaat er tussen u en
de ellende en verwarring in uzelf en om u heen?

Deze verwarring, deze miserie is vast niet
uit zichzelf ontstaan.
U en ik hebben deze gecreëerd;
niet de kapitalistische, de communistische
of de fascistische samenleving.

Nee, u en ik hebben deze gecreëerd 
in onze relatie met elkaar.

Wat u vanbinnen bent, wordt naar buiten
toe op de wereld geprojecteerd.

Wat u van binnen bent, wat u denkt
en wat u voelt, alles wat u in uw dagelijks
leven doet, wordt naar buiten geprojecteerd
en hierdoor wordt de wereld gevormd.

Als wij ons ellendig en verward voelen,
als wij van binnen chaotisch zijn,
dan wordt deze toestand door middel
van projectie de toestand van de wereld,
van de samenleving.

De samenleving is de relatie tussen u en mij,
tussen mijzelf en de ander.

De samenleving is het product van onze relatie.

Als onze relatie verward, egocentrisch, eng
en nationalistisch is, dan projecteren wij dat
naar buiten en zo creëren wij chaos in de wereld. 

U bent wat de wereld is.

Dus uw probleem is het
probleem van de wereld.

Dat is toch een eenvoudig en 
elementair feit nietwaar?


Jiddu Krishnamurti


23 november 2015

LiefdeWeet je, de mens praat eindeloos over liefde: heb je naaste lief, heb je God lief, wees vriendelijk. Maar zoals het nu is ben je net zo min vriendelijk als zachtaardig. Je bent zo op jezelf geconcentreerd, dat het je ontbreekt aan liefde. En zonder liefde is er alleen verdriet. Dat is niet zomaar een aforisme, dat je kunt nazeggen. Je moet dit ontdekken, je moet het tegenkomen. Je moet er hard voor werken. Je moet er voor werken met inzicht in jezelf, zonder ophouden, met hartstocht. Hartstocht is iets anders dan lust; wie niet weet wat hartstocht is, zal nooit de liefde kennen. Liefde kan alleen ontstaan bij totale zelfovergave. En alleen liefde kan orde tot stand brengen, een nieuwe cultuur, een nieuwe manier van leven. 

Jiddu krishnamurti

Verwantschap met de natuurHet is vreemd dat we zo weinig verwantschap voelen met de natuur, met de insecten en de springende kikvors, en met de uil, die tussen de heuvels roept om zijn partner. We lijken geen gevoel te hebben voor alles wat op aarde leeft. Als we een diepe, duurzame relatie met de natuur konden vormen, zouden we nooit een dier doden om onze eetlust te bevredigen en nooit een aap, een hond of een cavia kwaad doen door er vivisectie op te plegen, opdat wij daar beter van worden. We zouden andere manieren ontdekken om onze wonden te helen en ons lichaam te genezen. Maar de geest genezen is iets totaal anders. Dat gebeurt geleidelijk, als je één bent met de natuur, met die sinaasappel aan de boom, met het grassprietje, dat zich door het cement heen perst en met de heuvels, die door de wolken bedekt, verborgen worden. 

Dit is niet een kwestie van sentimentaliteit of van romantische verbeeldingskracht, maar de realiteit van een verwantschap met al wat leeft en in beweging is op aarde. De mens heeft miljoenen walvissen gedood en doodt ze nog steeds. Alles wat we aan die slachtpartij ontlenen kan op andere manieren verkregen worden. Maar blijkbaar houdt de mens ervan dingen dood te maken, het snelvoetige hert, de prachtige gazelle en de grote olifant. We houden ervan elkaar te doden. Het doden van andere mensen heeft de hele geschiedenis van het menselijk leven op aarde lang nooit opgehouden. Als we een diepe, langdurige, blijvende relatie zouden kunnen aangaan – en dat moet gebeuren – met de natuur, met de bomen die er zijn, met de struiken, de bloemen, het gras en de snel voorbijgaande wolken, dan zouden we nooit een ander mens afslachten, om welke reden dan ook. Oorlog is een georganiseerde moordpartij en ook al demonstreren we tegen een bepaalde oorlog, tegen de kernoorlog of tegen een andere vorm van oorlog, we hebben nooit gedemonstreerd tegen de oorlog als zodanig. We hebben nooit gezegd dat een ander mens doden de grootste zonde op aarde is.

Jiddu Krishnamurti

Nieuwe tijd of Nieuwe wereld OrdeHet is tijd om kleur te bekennen!
 
Wat voeden we bewust of onbewust met onze energie?
'De Nieuwe Wereld Orde': De duistere kant ijvert voor de wereldheerschappij gebaseerd op angst en tweedracht. Angst vormt dan een solide basis voor het organiseren van de slavernij van het gros van de mensheid en tweedracht voor het in stand houden van het dader-slachtoffer rollenspel.

Of nu de aanslagen van Parijs en de opkomst van IS, Al Qaida en dergelijke stromingen al dan niet door de westerse geheime diensten zijn georganiseerd, een ding is zeker, het bestaan ervan wordt aangegrepen om de persoonlijke vrijheid steeds meer te beperken. Tijdens het Hitler-regime werd in Duitsland de individuele vrijheid steeds meer beknot en de leugen door de overheid als waarheid verkocht. Vergelijk dat maar eens met de dag van vandaag wat er werelwijd gebeurt ...
'De Nieuwe Tijd' is de benaming voor een toekomstige maatschappij gebaseerd op onderling respect en onvoorwaardelijke liefde. Hiermee wordt een samenleving bedoeld van mensen die de dualiteit zijn ontstegen en het bewustzijn hebben bereikt van de vijfde dimensie.

De samenleving in het bewustzijn van de derde en ook nog van de vierde dimensie vindt plaats in de dualiteit, die gekenmerkt wordt door de tegenstelling van goed en kwaad, een illusie in feite. Want de dingen zijn niet goed of slecht, ze zijn neutraal, ze zijn gewoon wat ze zijn. Vaak pijnlijk, zeker. Maar waar komt die pijn vandaan? Zijn we met ons bewustzijn in de dualiteit verankerd, dan heeft dat door onze wijze van denken per definitie, conflicten, strijd, lijden en ziekte tot gevolg. De vierde dimensie kunnen we zien als een overgangstijd, waarin ons bewustzijn nog met een been in de derde en met het andere al in de vijfde dimensie functioneert. Het betreft de mensen die al beginnen te ontwaken uit hun lange slaap waarin ze alles geloofden wat hun werd voorgehouden door de machthebbers van kerk en staat.

De kant van het licht bouwt gestaag voort aan een nieuwe vorm van samenleven zonder oorlog, honger en ziekte, waar mensen samenwerken, elkaar aanvullen en waar ieder zich inzet voor het welzijn van het geheel. Deze ontwikkeling kan door niets en niemand worden tegengehouden, maar wel worden versneld of vertraagd en dat ligt weer aan ons mensen en waar we onze energie aan geven. In de Nieuwe Tijd zal elk mens een volledige controle over zijn lichaamsfuncties hebben en ook instaat zijn om het verouderingsproces te stoppen. 1) Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niemand meer sterft, maar wel dat ieder zelf kiest op welk moment hij of zij het lichaam wil verlaten voor nieuwe ervaringen op te doen in andere plaatsen.

Vroeger liepen haast alle mensen als een kudde schapen mooi in het gareel, daar ingepraat, of ingeluisd is wellicht een beter woord, door religies en natuurlijk de corrupte bazen en journalisten van de mainstream media. Daarvoor had en heeft de elite zakken vol met geld, niet alleen bestemd voor de pers, maar ook voor corrupte wetenschappers en voor politici die ons vandaag de dag onder meer TTIP, glyfosaat en ander onheilsproducten van de industrie, door de keel willen drukken.
Een ding is zeker, er springen nu meer en meer schaapjes over het hek naar de vrijheid. Schaapjes die zich niet meer laten inpalmen door mooie woorden en gemanipuleerde beelden en zich ook niet meer in slaap laten wiegen door een selectief nieuwsaanbod. 2)

Meer en meer mensen worden wakker dankzij het alternatieve nieuws op internet, zoals op deze site, maar wellicht in de eerste plaats doordat de trilling van de aarde gestaag stijgt 3). Hierdoor komen er steeds meer duistere toestanden aan het licht en oude negatieve machtsstructuren gaan wankelen en omvallen.
De wereld is in beweging als nooit tevoren. De elite mobiliseert zoveel mogelijk krachten en middelen om hun doelen te bereiken en aan de buitenkant ziet het eruit alsof ze daar steeds meer in slagen. Zelf ervaar ik hun gedoe en het huidige geweld door de duistere machten ontketend als een laatste stuiptrekking vóór dat ze meer en meer aan macht gaan verliezen. Het doet me denken aan het Ardennenoffensief van de nazi's in de tweede wereldoorlog. Dat drong ze uiteindelijk terug tot binnen hun eigen grenzen waar ze vervolgens ook steeds meer en meer aan terrein verloren totdat hun rijk volledig in elkaar viel.

De meeste mensen wensen niet meer dan wereldwijde vrede maar hebben geen flauw idee hoe dat kan worden bewerkstelligd. En toch is dat niet zo moeilijk. Het is zeker niet onmogelijk om de macht van de duisternis te breken.
Het beweegt en rommelt momenteel aan alle kanten op onze aarde en naar mijn inschatting is dit pas het begin en zullen we een aaneenschakeling van crises wereldwijd onder ogen moeten zien. Dat deze crises er toe leiden dat we een aantal zaken zullen moeten missen, dingen en toestanden waaraan we momenteel gehecht zijn, lijkt me evident. Maar ik heb er ook alle vertrouwen in, dat we in deze overgangstijd op elk moment alles ter beschikking zullen hebben wat werkelijk nodig is.

Deze crises zijn absoluut noodzakelijk om de huidige structuren van machtsmisbruik en puur geldgewin uiteen te doen vallen. Om dat te bewerkstelligen moeten we stoppen met onze energie te geven aan machten, structuren en toestanden die we in feite helemaal niet willen. Daarvoor is het wel nodig om bewust te worden op welke manier we meestal ondoordacht de illuminati en hun drie, vier bazen achter de schermen met onze energie in hun plannen ondersteunen.
De mensheid heeft nu de kans om een grote stap vooruit te zetten in de richting van waarlijke vrijheid en zekerheid. Het probleem is dat licht en duisternis nog fel tegen elkaar strijden. In plaats van te vechten moet het licht zich enkel bezig houden met uit te dijen. Door met de donkere krachten oorlog te voeren wordt het licht door de schaduw aangeraakt en letterlijk ingekapseld. En juist dat moeten we zien te vermijden. Wat we wel zouden moeten doen is de kant van het licht onophoudelijk versterken. Daardoor worden de duistere krachten automatisch verdrongen, zonder dat er zelfs de minste strijd plaats vindt. Ze schrompelen ineen tot er niets meer van over blijft.

Dit betekent dat we langs de ene kant zeker niet onze ogen moeten sluiten voor alle ellende die plaats vindt, maar dat we aan de andere kant ook niet in de emoties, die het wereldwijde onheil oproept, moeten blijven zitten. Echte zekerheid op planetair vlak komt enkel tot stand als de mensen individueel innerlijke zekerheid bewerkstelligen. Daardoor geven we de duisternis geen energie en macht meer. We blijven in het licht, we blijven in ons hart en daardoor in een onverwoestbare innerlijke zekerheid. De duisternis verdwijnt niet door met haar te vechten maar door het licht te versterken.
Wat moeten we praktisch gezien dan doen? Eerst en vooral moeten we ons bewustzijn versterken waardoor we begrijpen dat we uit onze slachtoffer rol, uit onze onmacht moeten stappen om weer in onze innerlijke kracht en macht te komen.
Vervolgens moeten we begrijpen, dat waar we ook staan, dat we steeds op de juiste plek, ons in de juiste situatie bevinden. En dat die de steeds de kans in zich bergt om verder te groeien. Dat betekent ook, dat de innerlijke processen van elk individu en de ontwikkelingen die op collectief vlak plaatsvinden, moeten gebeuren om die trilling van elk mens en van de planeet te verhogen.

We kunnen dat zo zien: Als een mens op een plek staat waar hij wordt uitgebuit, wordt belogen en bedrogen, dan is dit juist de ervaring die deze mens nodig heeft. De uitdaging is om met de pijn die dat met zich meebrengt in contact te treden, zich met de woede en angst te confronteren. Dat gebeurt door in die emotie, in dat gevoel te duiken, het te doorademen tot het oplost. Want dan geeft de ziel aan welke stappen er naar buiten uit moeten worden ondernomen. Reageren we vanuit angst, woede en onzekerheid, dan geven we onze energie aan de duistere kant. Daarom worden wij mensen constant uitgedaagd om in de valkuil van de duisternis te vallen door op een emotionele, negatieve manier te reageren.

Uiteindelijk begrijpen we dat we ons door onze ziel, door ons diepste gevoel en niet door ons verstand, ons ego of door de emoties moeten laten leiden, want die voeren enkel tot nog meer ellende en lijden. Gaandeweg beseffen we dat alles wat er om ons heen gebeurt, enkel een spiegel is. We spiegelen ons zelf in de buitenwereld waardoor we worden uitgenodigd om onze eigen pijn en lijden te herkennen, te erkennen en te aanvaarden om dan daarmee aan de slag te gaan om zo de innerlijke processen af te werken.

Hierdoor scheppen we echte zekerheid, echt zelfvertrouwen en vertrouwen in het leven en zullen dan ook zien dat het beeld in de spiegel verandert en we niet meer die pijnlijke ervaringen naar ons toehalen, die we voorheen nodig hadden om verder te groeien. Dat functioneert zowel individueel als ook collectief op deze manier.
Elke ziel bevat het programma hoe het leven in de Nieuwe Tijd eruit ziet. Dat betekent, dat als we ervoor kiezen om ons door onze ziel te laten leiden, dat dan steeds de volgende stap zicht- en voelbaar wordt en we automatisch naar de volgende plaats worden gevoerd die een hogere trilling bezit.

Gaan we vanuit onze emoties strijden en vechten of zo de straat op om te demonstreren dan voeden we de tegenpartij, de duistere krachten. Maken we eerst vrede met onszelf door te accepteren wat er buiten ons gebeurt, hoe heftig dat ook moge zijn, dan worden we door onze ziel getoond, welke stappen we vervolgens dienen te zetten. En dat kan best demonstreren in de straat zijn, maar dan gebeurt dat vanuit een andere energie, waar de duistere kant geen toegang meer toe heeft.
Dus hoe meer een mens accepteert, hoe minder hij vecht, hoe positiever de spiegel wordt. En dat werkt zich ook uit op onze omgeving. Want als we niet meer reageren op de woede van anderen, dan kan die kwaadheid geen nieuwe energie van buiten meer opzuigen en de expressie van hun toorn valt weg. Als we weigeren om nog langer in de pijn van anderen te duiken, want verdriet ligt ten grondslag aan alle woede, dan verandert ons spiegelbeeld en onze waarheid. We duiken namelijk in de pijn van anderen door tegen hun agressiviteit te gaan vechten. Hun pijn wordt dan ook onze pijn. Een positief alternatief zou zijn door de kwade andere in onze armen te nemen en te zeggen dat we zijn of haar pijn begrijpen. Dat is een heel sterke manier om in ieder geval iemand uit onze omgeving onmiddellijk te ontwapenen.
Als we er voor kiezen om in deze richting verder te gaan, de richting, die door onze ziel wordt aangegeven, dan worden de egoprocessen minder en kunnen uiteindelijk helemaal worden losgelaten. Dan worden we werkelijk authentiek en gaan door ons diepste gevoel geleid, verder.

Nu is het tijd om kleur te bekennen of we in deze nieuwe energie, richting Nieuwe Tijd willen stappen, of willen blijven doorgaan met onze energie bewust of onbewust in de duisternis te investeren. En die beslissing speelt ook een rol bij de alledaagse keuzes die we moeten nemen. Volgen we onze ziel, ons gevoel of nemen we die beslissingen uit angst en onzekerheid, de levenskracht van de duisternis? Kiezen we voor de 

Nieuwe Tijd of voor de Nieuwe Wereldorde?
1) Het verouderingsproces stopzetten en verjongen:
2) Corrupte pers:
3) Schuman frequentie:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =