= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


29 oktober 2012

Onderzoek jezelfEr zijn ontelbare goden ieder in zijn eigen universum, 
ze zijn eeuwig aan het scheppen en herscheppen.
Ga je zitten wachten tot zij je komen redden?
De redding die je nodig hebt ligt al binnen je bereik. 
Maak er gebruik van. Onderzoek de dingen die je kent tot op de bodem en je zult het onbekende deel van je wezen ontdekken.
Ga steeds verder, dan zal het onverwachte in je exploderen en al het oude aan scherven slaan. 


 Sri Nisargadatta Maharaj

Voorbij het concept TijdOneindigheid is niet anders dan een idee ontstaan uit de beweging van de tijd.
Tijd is afhankelijk van het geheugen. Dus in feite bedoel je met eindeloosheid een feilloos geheugen, dat geen einde in de tijd heeft. 
Je wilt dus het denken eeuwig maken en dat is niet mogelijk. 


 Sri Nisargadatta Maharaj

Stromen zonder inspanningAls je uit de poel die je voor jezelf hebt gegraven klimt en meegaat met de rivier van het leven, dan heeft het leven een verrassende manier om voor jou te zorgen, omdat er aan jouw kant geen inspanning meer is. 


Jiddu Krishnamurti

Gotradio Newage radio is vernieuwdGotradio newage radio is
vernieuwd en aangepast

Klik op de mandala links
boven op de website
en beluister deze prachtige
newage radio

24 oktober 2012

Kinderen van het licht blog boekVoor onze trouwe lezers van
kinderen van het licht

ziehier twee jaar blogjes
in een pdf boek gegoten:

Download hier:


Voor de mensen die zelf ook
hun blog tot een boek willen
exporteren ga als volgt te werk:

*ga naar je blog instellingen
en exporteer je blog als xml
formaat en download het bestand

*surf naar:


en upload je xml bestand
en geef je blog web adres in
en zet de taal naar nederlands

na verwerking van 3 stappen
kan je het bestand downloaden
in pdf formaat.

Veel plezier!

Geluk zonder oorzaakWe denken dat we plezier of verrukking ervaren
als we een zeker plan volbrengen,
als een bepaalde droom uitkomt,
als iemand die ons aan het hart ligt ons aardig vindt,
als we een fantastische reis maken.
Dit is een belediging aan wie we werkelijk zijn.
We zijn het plezier, we zijn de vreugde!
Waarom zou je je geluk willen laten afhangen
van iets anders dan je eigen natuur?


 Hameed ali almaas

De drang naar wetenDogma's - religieus, politiek of wetenschappelijk -
zijn collectieve conceptuele gevangenissen.
Vreemd is, dat mensen houden van hun gevangeniscel,
omdat die hen een gevoel geeft van 'Ik weet het'.

 


Eckhart Tolle

De eeuwigheid van het nuAls we de eeuwigheid niet zien als een
eindeloos voortduren in tijd, maar als tijdloosheid,
dan behoort het eeuwige leven toe aan hen
die in het moment leven.
 

Ludwig Wittgenstein

 

Het wegvallen van identificatieHet ego is het bouwwerk van je verstand waarmee je het grootste deel van de tijd bent geïdentificeerd.
Het ego is een beweging van worden, van streven, grijpen.
Het wil altijd iets.
Het wil iets hebben, iets worden, iets doen.
Het wil altijd ergens naartoe, in de hoop op een betere toekomst.


Het is een activiteit, geen stil zijn.
Wanneer je je volledig bewust wordt van deze activiteit,
dan ben je er niet meer in verstrikt.
En als je er niet meer in verstrikt bent,
dan ben je het stil zijn.

 

 Hameed ali almaas

Loslaten zonder opdrachtgeverZodra je iets wilt loslaten hou je het juist vast.
Loslaten is niet een activiteit die je kunt beoefenen.
Loslaten is het stoppen van een activiteit;
de activiteit van vasthouden.


 Erik van Zuydam

Ontplooien voorbij de persoonlijkheidAlles wat leeft heeft de ingeboren drang om tot bloei te komen.
Het enige wat de mens ervan weerhoudt om zich te ontplooien,
zijn de ideeën die hij heeft over zichzelf.


 Erik van Zuydam

De aandacht van gedachtengangAlle gedachten die je hebt over anderen
zijn niet meer dan jouw gedachten.
Ze vertellen meer over jou dan over de anderen.


Nin sheng

Het licht dat je bentWanneer je beseft dat je het licht der wereld bent,
zul je ook inzien dat je de liefde der wereld bent;
Dat weten liefhebben is
en liefhebben weten is.


 Sri Nisargadatta Maharaj

16 oktober 2012

Interview met Marcel Messing en Aat-Lambèrt de KwantDe helpers van de mensheid verschijnen altijd op de juiste tijd. Zo ook de Meester van de Eindtijd. Loopt een grote cyclus van het bestaan ten einde, dan betreden zijn voeten de aarde. Zij die de mensheid voortstuwen op het pad van licht en liefde worden niet vermeld in de boeken der geschiedenis, wel de roemrijke daden van de machtigen der aarde – bladzijden die in de herfst van het leven vergelen en verdorren en door de noordenwind als stof over de woestijn van onwetendheid worden weggeblazen. De Meester van de Eindtijd schrijft zijn woorden in de harten van de mensen, verjaagt de schimmige leugens der geschiedenis door het boek des levens te openen. Met het vlammend zwaard van inzicht scheert hij de dikke schimmel van onwetendheid op de ziel der mensen weg. Donkere wolken van waan laat hij oplossen in het licht van de waarheid. Als de mens vastzit in een moeras van verlangens, het doel van het leven niet meer wordt gekend, een giftig spinnenweb van zinloosheid zich over heel de wereld spreidt, de verbinding tussen hart en hoofd verbroken is en waanzin regeert, dan werpt de Meester van de Eindtijd in de voortrazende rivier van vernietiging een dam op, wijst de richting naar huis. Zoals een schip in de mist, dat vlak voor de thuishaven te pletter dreigt te slaan tegen een rots, gewaarschuwd wordt door misthoorn en licht van de vuurtoren, zo blaast de Meester van de Eindtijd op de hoorn van waarheid en zendt hij zijn licht van liefde uit om te voorkomen dat het schip van de mensheid stuurloos ronddrijft in de hoge levensgolven en te pletter slaat tegen de rotsen van leugen en illusie. Hij opent de versteende harten, die het stromend levenswater niet meer kunnen ontvangen. Hij trekt leugenmaskers af, die het oorspronkelijk gelaat bedekken. De duistere kracht tast hij tot in haar wezen aan. Hij raakt de mensen tot achter hun verblinde ogen, laat tranen van licht en liefde weer vloeien, reikt hun die thuis willen komen in zichzelf het kompas van inzicht, waarheid en liefde aan.
Marcel Messing uit: De meester van de eindtijd, Altamira 2011
 

De wedergeboorte en verandering van de aarde en ons hele zonnestelsel is al ingezet
Hoewel veranderingen die zich thans op aarde manifesteren ingrijpende gevolgen zullen hebben, wordt het steeds duidelijker dat die zich alleen niet beperken tot onze planeet. Het lijkt wel of de hele kosmos in beweging is, maar is dat is eigenlijk niet altijd zo geweest? In oude mythes vinden we sporen terug van wat hiervan op aarde merkbaar was. Met 6,5 miljard mensen en grote afhankelijkheid van geavanceerde technologie heeft het in onze tijd veel meer impact. Tussen de regels van de mainstream – informatie door, beginnen steeds meer mensen zicht te realiseren dat er meer speelt dan wat de media dagelijks berichten.
Opvallend in deze tijd is ook dat alles lijkt te kantelen en alles aan het licht komt en onthuld wordt. Regimes vallen om en ook de Holding Vaticano is steeds meer in opspraak.
Een eeuw van grote veranderingen maar ook transformatie

Iedere 13.000 jaar vindt er op aarde een ingrijpende gebeurtenis plaats die alles verandert en de loop van de geschiedenis verandert. En ook in onze tijd vindt er een dergelijke gebeurtenis plaats en steeds meer mensen worden zich daar bewust van. Drunvalo Melchizedek wijst in dit verband op de kundalini van de aarde. In zijn recente boek “De Kundalini van de Aarde na 2012 “spreekt hij van een energie die lijkt op een slang en zich ook zo gedraagt, net als de manier waarop de kundalini – energie zich in het menselijk lichaam gedraagt. Deze energie is echter verbonden met het centrum van de aarde. Het is
een energie die mensen die overal ter wereld op zoek zijn naar antwoorden op spiritueel gebied, inspireert, in beweging brengt. Niet alleen dus in de asrams, kanka’s en kloosters van de wereld, maar ook de mensen als u en ik die op zijn of haar eigen manier op zoek zijn naar nieuwe antwoorden op oude (zingevings) vragen, op zoek naar God. Volgens Drunvalo is de kundalini van de aarde verbonden met het hart van de hele mensheid. In zijn boek gaat hij in op de kosmische kennis van wat er werkelijk in de natuur en op de planeten gebeurt en hoe dat in relatie staat met de nieuwe lichtcyclus. Hoe dan ook, in ons zonnestelsel zijn ingrijpende veranderingen gaande die meer dan ooit het leven op deze aarde dramatisch zal beïnvloeden.
Het grote sterven in de steden
Volgens de NASA, kunnen we dit en volgend jaar rekenen op machtige zonne- erupties, die dwars door het magnetisch veld van de aarde kunnen gaan. Een Bengaals vuurwerk op wereldschaal. Hoewel zonne-erupties en magnetische omkeringen in ons verleden reëel waren en onze voorouders ze al eerder hebben overleefd, vonden dergelijke veranderingen nog nooit plaats met 6,5 miljard mensen op de wereld.

 Zonnevlammen

Een wereld die afhankelijk is van technologie van energienetwerken, pc’s en global-position -satellieten. De geoloog en computersysteem ontwerper Gregg Braden heeft er al op gewezen dat niemand vooralsnog echt de volle omvang kent van de consequenties of wat zo’n monumentale ervaring precies zou kunnen betekenen voor ons leven, onze emoties en ons lichamelijk welzijn. Wat er bovendien op dit moment kosmisch gaande is, heeft ook invloed op mensen en leidt tot gedragsveranderingen, zowel in negatieve als positieve zin.
Ook Govert Schilling, wetenschapsjournalist toont zich bezorgd over wat zich nu op de zon afspeelt en dat de komende maanden de zonnevlammen door het magnetisch veld van de aarde zullen gaan. Hij zegt dat dit tot een mega- catastrofe kan leiden en ook minister Opstelten werd wat wit om de neus en laat zich uitvoerig informeren. Een zonnestorm kan zorgen voor uitval van belangrijke communicatiesystemen doordat satellieten niet meer kunnen functioneren. Daarmee komt de nationale veiligheid in gevaar. Het kabinet zint op actie.Het is voor het eerst dat de gevolgen van een zonnestorm door de Nederlandse Rijksoverheid als gevaar voor de nationale veiligheid worden gezien. Eerder zag de Britse overheid dat al als een bedreiging en treft daartegen maatregelen. In eerste instantie zag de Nederlandse overheid dat gevaar niet zo concreet, maar een nadere analyse heeft de meningen in Den Haag doen veranderen.
Wordt Den Haag dan toch wakker?
In zijn boek Kosmische visie wijst Ervin Laszlo erop dat de prognose voor het zonnemaximum voor 2012 op grote schade wijst.Meer dan ooit te voren, omdat het menselijk leven steeds afhankelijker is geworden van internationale elektriciteitsnetten. Volgens een rapport van de National Research Council, door de Amerikaanse National Academie of Sciences gepubliceerd in 2009 onder de titel Severe Space Weather Events: Understanding Economic and Social Impacts (Hevige ruimteweerverschijnselen: de economische en sociale consequenties belicht) zal een nieuwe ‘Carington Event’ zulke krachtige energiestromingen in de aardkorst veroorzaken, dat 300 belangrijke transformatiestations in nog geen anderhalve minuut kunnen uitvallen. Hierdoor komen alleen al in de Verenigde Staten 130 miljoen mensen zonder stroom te zitten.
Ervin László wees er ook al op dat een krachtige zonnestorm in de meeste delen van de wereld stroomuitval kan veroorzaken.
Zo zal de drinkwatertoevoer in hoge torenflats, waar het water omhoog moet worden gepompt, dadelijk stilvallen. “Alle vervoerssystemen die rechtstreeks of indirect afhankelijk zijn (dus nagenoeg alle systemen) komen tot stilstand. Noodaggregaten zullen op sommige plaatsen opereren totdat hun brandstof op is. Voor ziekenhuizen betekent dit dat zij gedurende drie etmalen alleen essentiële hulp kunnen verlenen. Zonder stroom voor verwarmings -, koel –en vriesinstallaties, in combinatie met een uitval in de bezorging van medicijnen en farmaceutische artikelen, zal in grote steden binnen enkele dagen het grote sterven beginnen.” (1)
Ook antropoloog, filosoof en mysticus Marcel Messing wijst in tal van publicaties op de grote planetaire veranderingen, waar leraren van wijsheid en oude volken (zoals Maya’s, Inca’s, Azteken, Aboriginals en Tibetanen) over spraken en waar bonafide profetieën en steeds meer wetenschappers melding van maken. Ook al kunnen aardbevingen gemanipuleerd worden, is de aarde zelf ook begonnen aan een omwentelingsproces en keert zich op vele plaatsen binnenstebuiten. “De herscheppende krachten stuwen ons macrokosmische stelsel naar een nieuw aanschijn. Nu een wereldtijdperk afloopt, zwaaien de poorten naar een andere dimensie wijd open.”
Terwijl het grote sterven der vormen begonnen is, spreekt Marcel Messing evenals Drunvalo Melchizedek ook van de wedergeboorte van de aarde en van ons hele zonnestelsel die al is ingezet. Een wedergeboorte die in de oude taal werd aangekondigd als de herschepping van ‘hemel en aarde’. “Zoals diep in de aarde continentale lagen verschuiven, zo verschuiven in ons innerlijk lagen van bewustzijn. Wij worden net zozeer door elkaar geschud als de aarde, en de zee van ons onbewuste beeft net zozeer als de zeeën buiten ons.”

Vibratie van de magnetisch velden verandert ingrijpend
Hij wijst ook op de grote kosmische veranderingen die gaande zijn. In ons hele zonnestelsel zien we dat Mars, Jupiter, Venus, Pluto en Neptunus, aan grote veranderingen onderhevig zijn. “Niet enkel de aarde, maar al deze planeten zijn in een enorm tempo aan het veranderen, maar het hele zonnestelsel. Naar onze aarde toe kun je zeggen dat de vibratie van de magnetisch velden ingrijpend aan het veranderen is, maar denk ook aan de zon. Nu is het hele universum en de kosmos constant aan veranderen, maar in de boeken der ouden, onder andere in de Bhagavad Gita, en de Mahābhārata, worden ook de cycli beschreven. (2) “Eigenlijk kun je niet spreken van een universum maar een multiversum, zoals dat duidelijk tot uiting komt in de oude Indiase wijsheid waarin gesproken wordt van de grote ademhaling van Prana, de scheppende energie, die terugkeert naar Brahma, de oerenergie, bewustzijn (en bewustzijn, dat zijn wij). Je ziet dan dat iedere grote ademhaling een universum baart en iedere terugname, de in ademing een universum onzichtbaar maakt De grote ademhaling van Brahma correspondeert met de kleine ademhaling van de mens die weer correspondeert met de tocht van het zonnestelsel door twaalf dierenrenriemstelsels. Zo boven, zo beneden. De realiteit lijkt erop te duiden dat de wereld in een heel grote crisis verkeert. De mensheid en alle levende wezens, balanceren op de rand van catastrofale gebeurtenissen, ook al kan niemand duiden wanneer en waar die plaatsvinden, al wordt 2012 in dit verband wel vaak genoemd.”
Marcel Messing wijst op wat zich bijvoorbeeld de laatste tijd in Rusland en China, Europa en Amerika aan de ongekende klimaatveranderingen heeft afgespeeld.
In eerdere interviews die ik met hem had, wees hij er al op dat 2012 zijn schaduwen vooruitwerpt: de tsunami’s in Japan, de zwaarste tornado’s ooit in de VS en recent aardbevingen in Spanje, waar deze eerder niet voorkwamen en er staan ons in Europa nog meer aardbevingen te wachten. “Als je alleen al kijkt naar de aardbevingen van het laatste jaar, blijkt dat er veertig tot vijftig procent meer aardbevingen waren dan de laatste vijftig jaar. We worden wereldwijd geconfronteerd met grote verschuivingen, waarover burgers door media en politiek nauwelijks geïnformeerd worden. De huidige ontwikkelingen op de planeet hebben niet alleen te maken met grote klimaatverschuivingen, maar ook met het feit dat onze planeet door de fotonengordel heen trekt. Over die klimaatverschuiving zijn we te weinig kritisch. Er worden weliswaar veel klimaatconferenties gehouden, maar voor mij hebben ze nul en generlei waarde. Ik wijs alleen al op het gevaarlijke wapen HAARP (4) in Alaska, dat het weer kan manipuleren, magnetische velden kan beïnvloeden waardoor vliegtuigen uit de lucht kunnen worden gehaald, stormen en aardbevingen kan veroorzaken. De EU heeft hier weet van, want in 1999 heeft zij kennis genomen van een rapport over HAARP (rapporteur: Maj Britt Theorin). Met het verontrustende rapport van honderden pagina’s dat de EU- eraan wijde, is echter niets gedaan. Amerika, Rusland en China beschikken over wat je kleine haarpjes zou kunnen noemen die het klimaat kunnen veranderen waarmee ze elkaars klimaat kunnen veranderen.
We zien dan ook dat enkele staten in de VS in een ernstige crisis verkeren, dat daar de graanoogsten mislukken, wat natuurlijk ook het gevolg is van de wereldwijze klimaatveranderingen. Denk ook aan de crisis in de Arabische wereld die ook – en dat wordt als je de media volgt steeds duidelijker) georkestreerd wordt. Hetzelfde geldt voor de economische crisis die voor een groot deel eveneens gemanipuleerd wordt, zoals dat ook bevestigd wordt door o.a. de ex-bankier en econoom Ad Broere.
Vleugels van licht uitslaan
Messing is mede bekend door zijn boek:”Worden wij wakker, over de verborgen krachten achter het wereldtoneel.” Hij beschrijft daarin hoe bepaalde krachten via de afleidingsmanoeuvre de mens van een sprong naar een nieuwe dimensie van bewustzijn trachten af te houden. Maar velen zijn volgens hem wakker of worden nu wakker. “Het is de vraag wat we ermee gaan doen. Hoe gaan we hierop reageren? Gaan we ten onder in deze golven van verandering of laten we ons erdoor overspoelen? Of kunnen we toeschouwer zijn van wat er rondom ons en in onszelf gebeurt en daardoor helder waarnemen dat slechts door onze onwetendheid de van buitenaf gemanipuleerde matrix in stand kan worden gehouden? Door ons niet meer primair te richten op de veranderingen, maar op het onveranderlijke, op dat wat werkelijk is, kunnen we opnieuw geboren worden en vleugels van licht uitslaan, tot het oneindige.”Panta rhei, alles stroomt, niets is blijvend, zei de Griekse filosoof Herakleitos al in de vijfde eeuw voor Christus. En meer dan 2600 jaar geleden leerde de Boeddha om in de wereld der veranderingen het ‘dodeloze’ te zoeken, dat gerealiseerd wordt door nirvana, dat ‘uitwaaien’ betekent aan alles wat we niet zijn. Alleen zo kunnen innerlijke vrede en tijdloos geluk gerealiseerd worden. In de Wijsheid van Jezus Christus (Nag-Hammadigeschriften) staat: ‘Alles wat van het vergankelijke komt zal vergaan, omdat het van het vergankelijke stamt. En al wat uit onvergankelijkheid komt vergaat niet, maar is onvergankelijk. Zodoende zijn vele mensen verdwaald, omdat zij dit verschil niet kenden'. Onze zoektocht gaat niet langer meer uit naar de wereld der veranderingen, maar naar het tijdloze, het onsterfelijke. Na een lange periode van afgescheidenheid kunnen we volledig van koers veranderen en keren de kansen. Dan kan het vuur van inzicht en liefde ontstoken worden en de eenheid van alles wat is in onze geest verankerd en gerealiseerd worden.”

Ook al is hij verbonden aan twee websites, Marcel Messing maakt zelf geen gebruik van e-mail of internet. Bewust niet, onder andere omdat hij ziet aankomen dat internet en de elektronica binnen niet al te lange tijd zullen uitvallen,
In zijn geval bereikt hem op het juist moment relevante informatie. Hij staat in contact met wat hij noemt zielenbroers en -zussen. “Er zijn op dit moment heel veel wijze mensen werkzaam, zoals in onze websitegroep. Zij dragen veel informatie aan waar we regelmatig overleg over hebben. Op een websitebijeenkomst heb ik eens gezegd dat ik de kern van de oerwijsheid tracht te verbinden met actuele kennis en informatie. Omdat ik het draaiboek van de oerwijsheid beetje bij beetje begin te begrijpen, kan ik wat nu gebeurt beter inschatten, verklaren en toelichten. Wie inzicht heeft in bijvoorbeeld de oude wijsheidsgeschriften, gaat inzien waarom de dingen nu gebeuren zoals ze gebeuren. Als je eenmaal de achtergronden kent waarom ze dat doen, begrijp je wat de bedoeling daarvan is.
Als we straks door de fotonengordel gaan, wat gepaard zal gaan met een grote lichtvibratie die het elektronisch verkeer wereldwijd zal lamleggen.
Het gaat er om, zo vervolgt hij “dat we ons potentieel van licht, liefde, geweldloosheid, vredelievendheid, saamhorigheid, solidariteit, vertrouwen, maar vooral ook kracht gaan inzetten. En geweldloosheid heeft niets te maken met zwakte. Het waren de Boeddha, Gandhi en vele andere grote leraren die mij hebben geïnspireerd. De strijd van de duistere krachten tegen het licht is een kosmische strijd, een spirituele strijd. Vanuit een hogere dimensie gezien kunnen we de dualiteit licht-duister in onszelf transformeren. Op onze planeet lijkt het erop dat de dualiteit een leerzame brug is waar we overheen dienen te trekken om te beseffen dat alles één is.”
In zijn boek Het huis op de rots gebouwd. Over de parabels van Jezus, heeft Marcel Messing getracht de mysterietaal bloot te leggen en dan zie je volgens hem heel duidelijk dat begrippen als de jongste dag en eindtijd allemaal te maken hebben met de symbolische betekenis van het einde van een cyclus. Zo heeft de jongste dag eigenlijk te maken met het einde van een cyclus en het individuele bewustzijn. Geen eindoordeel van een machtige God dus. Op dit moment zijn we in een behoorlijk grote yuga (3) beland. Om ons te beperken tot ons zonnestelsel, dat maakt een zeer revolutionaire  omslag waarvan we op deze planeet ook de gevolgen zullen gaan ervaren. En evenals de grote veranderingen en crisissen op aarde ook tot positieve veranderingen kunnen leiden, wijst Messing ook op de mythische Bijbelwoorden waarin gesproken wordt van een nieuwe hemel (de sterrenhemel) en een nieuwe aarde, waarmee volgens hem geduid wordt op een scheppingsproces. Enerzijds is er dimensie van de mens met zijn enorme invloed op de planeet maar boven alles is er ook de goddelijke dimensie.“De mens zal altijd krachtiger blijken te zijn dan de dogma’s, de wetten, de fundamentalisten en de machtselite van deze wereld. De mens zal altijd blijven strijden voor de vrijheid en uiteindelijk zullen we vanuit de kracht van liefde, mededogen en inzicht, in staat zijn om deze gruwelijke metrix die deze aarde gevangen lijk te houden, te doorbreken. Maar de aarde zal eerst door een heel moeilijke en gevaarlijke fase gaan. Dat is de realiteit maar het zal niet leiden tot het einde van deze wereld, maar eerder een giga overgang. Voor velen zal de wereld lijken op een ineenstorting van de hele oude wereld en als er een zonnestorm uitbreekt – en die kans is heel groot- kun je je voorstellen welke enorme chaos dat te weeg brengt en welke diepste instincten van de mens in negatieve zin dan naar boven gaan komen. We zullen heel wat proeven krijgen maar ik voorzie dat dwars door die chaos heen, de transformatie plaatsvindt. In die zin zal die transformatie een transcendentie inhouden naar een hogere dimensie, een andere dimensie.”
De meesten van ons, zo besluit Marcel Messing het gesprek, “zijn als het Gouw-volk uit het visionaire epos In de Ban van de Ring van Tolkien, volledig onwetend ten aanzien van de strijd tussen de Fellowship of the Ring en de legers van Mordor. Maar net zo goed als fairy tales geen sprookjes zijn, maar een verborgen wijze waarop geïnitieerden informatie doorgaven, evenzo wordt in onze tijd de verbijsterende werkelijkheid steeds verder geopenbaard.”


Door: Aat-Lambèrt de Kwant

Noten:
(1) Ervin László Gewoonweg geniaal. Een Autobiografie, Ankh-Hermnes 2011

(2) Sri Yoekteswar, een astroloog en astronoom bij uitstek1855-1936, de goeroe van Paramahansa Yogananda, hervond de juiste methode om de wereldtijdperken in de cyclische orde van evolutie te bepalen.

(3)  Yuga's zijn volgens de Hindoe-filosofie de vier tijdperken waarin de evolutie van het leven verdeeld is.

(4) Het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut in Alaska, dat onderzoek doet naar de ionosfeer. Dit onderzoek richt zich onder andere op hoogfrequente elektromagnetische (be)straling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd. Andere onderzoeksgebieden zijn inzicht verkrijgen op het gebied van radiogolven, communicatie en navigatie. In verschillende andere landen staan soortgelijke installaties, waaronder Noorwegen en Rusland. Het project is gestart in 1993 en zal 20 jaar duren. Het project wordt gezamenlijk gefinancieerd door de United States Air Force, de United States Navy, de Universiteit van Alaska en Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Verscholen in de bossen van Alaska ligt het H.A.A.R.P complex. Volgens het Pentagon is H.A.A.R.P een onschuldig wetenschappelijk onderzoekscentrum13 oktober 2012

Hoezo stemplicht? wie niet gaat stemmen wordt niet vervolgdWie zondag niet gaat stemmen, loopt ondanks de wettelijke stemplicht geen risico op vervolging. "Er zullen geen kiezers vervolgd worden", zo heeft de woordvoerster van minister van Justitie Annemie Turtelboom laten verstaan aan de kranten van SudPresse.

Wie niet gaat stemmen en geen volmacht geeft, komt op een lijst terecht van mensen die niet gestemd hebben en riskeert in theorie een vervolging en een boete. Maar in de praktijk worden er al sinds de verkiezingen van 2003 geen kiezers meer vervolgd.


Voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck had toen gezegd dat de parketten en de procureurs-generaal er geen prioriteit meer van zouden maken.


Hetzelfde geldt echter niet voor bijzitters die zondag niet komen opdagen. "Hen hebben we echt nodig", aldus de woordvoerster van Turtelboom in de krant.
(Belga/EE)

10 oktober 2012

De drang naar een mening

Het altijd willen een mening uiten
is iets heel gevaarlijks

Het ego eigent zich dan
een waardering toe

Stil zijn zonder iets te willen
ontluikt iets helemaal anders

Je laat het gewaarzijn toe
en kan de getuige zijn
van hoe het ego zich
wil gewaardeerd voelen

Danpas valt de mening weg
de drang naar willen iets te
willen zeggen valt weg

Als het 'willen' weggevallen is
dan blijft enkel 'zijn' nog over


Pascal Delay
 


De werkelijkheid van zijn
Er zijn twee manieren om
in het leven te staan:

De eerste is een leven vanuit
een ingebeelde persoonlijkheid

De tweede is een leven vanuit
de ziel, de werkelijkheid

Enkel wanneer ingezien word
dat persoonlijkheid opgebouwd
is uit gedachten van het verleden

kan de werkelijkheid van het
leven pas echt beginnen

De ziel kan enkel 'tegenwoordig' zijn
zij leeft niet in het denken
zij leeft niet in tijd

Al die momenten waar je niet
met verleden of toekomst bezig was
was je al die tegenwoordigheid!

Waarom ons dan nog druk maken
naar ergens anders?

Je bent al hier en nu
De eeuwige krachtige ziel


Pascal Delay

De open geestDe geest is als een parachute;
 hij werkt het beste wanneer hij open is.


Lord thomas dewar

De schoonheid van liefdeWie heeft gezegd dat de liefde blind is?
Zij is de enige die scherp ziet:
zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken.


 André Frossard

De waarheidHet is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid groot maakt.


Confucius

Er is enkel het NUEr is geen verleden, behalve in gedachten.
Er is geen toekomst, behalve in gedachten.
Er is alleen maar NU, en het is zo direct
dat het denken het niet kan bevatten.
Je kunt alleen maar aanwezig zijn
als je het denken achter je laat.


John Greven

3 oktober 2012

Hier en nu zijnHet probleem is niet zozeer dat je niet in het Hier en Nu bent.
Het probleem is dat je eruit wilt.
Omdat het Nu je niet bevalt ga je op zoek naar iets anders dan wat er Nu is.
Maar iets anders dan wat er Nu is, is er niet.


Alexander Smit

De bloem van het ZijnIn onze stormloop naar betere omstandigheden in de toekomst,
 vertrappen we de bloem van het Zijn die zichzelf elk moment openbaart.


Tony Parsons
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =